شنبه ۵ تير ۱۳۹۵
  حمل و نقل هوائی دی. اچ. ال. DHL

مدیر عامل: دادخواهان

نمایندگی: DHL- USA

تلفن اصفهان: ۲۲۱۳۵۲۰ ـ ۰۳۱۱
تلفن مشهد: ۸۴۱۸۱۷۷ ـ ۰۵۱۱
تلفن شیراز: ۶۲۷۶۷۷۱ ـ ۰۷۱۱
تلفن اهواز: ۵۳۶۳۵۷۲ ـ ۰۶۱۱
تلفن تبریز: ۵۵۵۹۰۵۰ ـ ۰۴۱۱
تلفن کیش: ۴۴۲۴۰۸۳ ـ ۰۷۶۴

نشانى: تهران ، خیابان دکتر بهشتی ـ نرسیده به خیابان ولیعصر ـ پلاک ۳۵۳
تلفن : 4 - ۸۸۷۱۹۱۷۰ ۰۲۱
9 - ۸۸۷۱۵۹۰۶ ۰۲۱
فکس : ۸۸۷۲۰۶۱۰ ۰۲۱

کدپستى : ۱۵۱۱۶

پست الکترونيکى : track@dhl.com
سايت اينترنتى : www.dhl.com

Copyright 2008 by Tarkhis.ir | All rights Reserved | Design by WebStudio